O projektu INNCARE

Vzhledem ke společenskému a hospodářskému vývoji v průběhu posledních dvou desetiletí, jako je například zvýšená účast žen na trhu práce, stárnoucí společnost, změny ve strukturách rodin a především měnící se preference lidí, rovnováha mezi prací a rodinou z pohledu pracovníků, dostupnost kvalitních služeb péče z pohledu dětí, seniorů a dalších skupin, kteří takovéto služby potřebují – všechny tyto otázky nabývají na důležitosti. Kromě toho vyšší míra rovnosti žen a mužů v domácích rolích může také znamenat, že více mužů bude muset hledat rovnováhu mezi placenou prací a péčí o děti a seniory.  [číst více]