Akce

KONFERENCE 30.3.2017

Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska

Konference poskytne prostor pro diskuzi a sdílení znalostí a zkušeností významných aktérů ve službách péče o děti a seniory v České republice a v Norsku – zástupců tvůrců politik péče, poskytovatelů služeb péče v soukromém a veřejném sektoru, zájmových uskupení a akademiků.

Hlavní referáty:

Prof. Bjørn Hvinden, univerzitní profesor a ředitel výzkumného institutu Norwegian Social Research, Oslo and Akershus College of Applied Sciences, Norsko

Prof. Birgit Pfau-Effinger, univerzitní profesorka a ředitelka výzkumného centra Centre for globalization and governance, Faculty of Economics and Social Sciences, Hamburg University, Germany  

Prof. Martin Potůček, univerzitní profesor a ředitel Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha, ČR

Program konference

Prezentace

Představení projektu

Souvislosti mezi péčí o děti a péčí o seniory v Evropských zemích

Strategie v péči o děti a péči o seniory v České republice

Strategie v péči o děti a péči o seniory v Norsku

Sociální investice do dětí nebo péče o seniory?

Překážky a možnosti institucionálních změn v českém systému sociálního zabezpečení

 

Ke konferenci také: https://is.muni.cz/obchod/baleni/100860

 

Úvodní setkání

První setkání výzkumných týmů z Masarykovy univerzity a NOVA se konalo dne 3. prosince 2014 v HiOA NOVA v Oslu.

Na programu byly některé důležité otázky:

  • Cíle projektu, struktura práce, výstupy, časové osy
  • Očekávané výsledky projektu, publikační plán, plán šíření
  • Administrativa a financování
  • Systémy péče o děti a starší osoby v Norsku
  • Systémy péče o děti a starší osoby v České republice
  • Rozdělení práce v rámci projektu a v PB
  • Teorie a metody, prezentace stávajícího plánu a diskuse o obsahu

Prezentace o systémech péče o děti a starší osoby v obou zemích jsou k dispozici ke stažení níže:

 Kick-off Meeting_Oslo 3

Národní workshop v Brně

 

Institut pro veřejnou politiku a sociální práci uspořádal workshop o současných výzvách v oblastech péče o děti a o seniory. Workshop se konal dne 15. září 2015 na Fakultě sociálních studií, Joštova 10, Brno.

Akce se zúčastnilo přes 30 aktérů z národní, krajské či místní úrovně zapojených do financování, řízení nebo poskytování služeb v obou oblastech veřejné politiky – péče o děti a péče o seniory.

Prezentace z národního workshopu jsou k dispozici ke stažení níže:

Workshop Brno_3Workshop Brno_4webWorkshop Brno_2web

Setkání Poradního výboru v Oslu

V rámci Projektu byl ustanoven Poradní výbor za účelem poskytování podpory výzkumným týmům v průběhu jejich vědecké práce a přezkoumávání provedené práce tak, aby byla zajištěna její vysoká kvalita. Členové obou týmů jsou nadšeni, že prof. Mary Daly (University of Oxford), prof. Arnlaug Leira (University of Oslo) a prof. Martin Potůček (UK) jsou členy Poradního výboru.

První zasedání Poradního výboru se konalo v Oslu 18. září 2015. Cílem setkání bylo prezentovat a prodiskutovat dosavadní výsledky výzkumu dosažené v PB 1 a 2. Obdržená zpětná vazba byla velmi obohacující. Další setkání Poradního výbor je plánováno na září 2016.

20150918_131627

Výzkumná stáž v Oslu

Členka českého projektového týmu Jana Válková získala grant za účelem realizace individuální stáže pracovníka ve vzdělávání, která jí umožnila pracovat po dobu 2 měsíců s kolegy a kolegyněmi z HiOA NOVA. Cílem stáže bylo mj. dokončit návrh plánované vědecké publikace a věnovat se přípravě jednotlivých kapitol. Výzkumná stáž byla podpořena programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP (Program CZ07).

Stay_in_NO1Stay_in_NO2