Odkazy

Aktéři na úrovni EU

AGE Platform Europe – Evropská platforma AGE
Odkaz: http://www.age-platform.eu/

CHILDONEUROPE – Evropská síť národních observatoří zaměřujících se na dětství
Odkaz: http://www.childoneurope.org/

COFACE – – Konfederace rodinných organizací v Evropské unii
Odkaz: http://www.coface-eu.org/en/

EUROCHILD
Odkaz: http://www.eurochild.org/

EURODIACONIA – Evropská federace diakonií
Odkaz: http://www.eurodiaconia.org/

EWL – Evropská ženská lobby
Odkaz: http://www.womenlobby.org/?lang=en

FEFAF – Evropská federace rodičů a domácích pečovatelů
Odkaz: http://www.fefaf.be/home_en.php

IFA – Mezinárodní federace stárnutí
Odkaz: http://www.ifa-fiv.org/

Social Platform – Sociální platforma
Odkaz: http://www.socialplatform.org/

Výzkumné projekty

Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o děti v České republice, Švédsku a Francii
Odkaz: http://www.soc.cas.cz/en/node/174

Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice
Odkaz: http://www.muni.cz/research/projects/10083/results

Rodina, zaměstnání a vzdělání
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=126&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Pomsta historie? Zkoumání historických kořenů péče o děti, zdravotní péče a péče o seniory v České republice
Odkaz: http://www.muni.cz/fss/research/projects/4522?lang=cz

Firma roku – rovné příležitosti
Odkaz: http://rovneprilezitosti.ecn.cz/cz/rocnik?als%5bROK%5d=2014&als%5bPHL%5d=2749

HELPS – Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European cities
Odkaz: http://www.soc.cas.cz/projekt/helps-housing-and-home-care-elderly-and-vulnerable-people-and-local-partnership-strategies

Diskurzivní rámování a každodenní zkušenost péče o starší v České republice
Odkaz: http://www.soc.cas.cz/projekt/diskurzivni-ramovani-kazdodenni-zkusenost-pece-o-starsi-v-ceske-republice

Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=150&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=220&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=219&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default