Financování

Financování

Projekt Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku (INNCARE) je financován prostřednictvím Česko-norského výzkumného programu Norských grantů. Cílem projektu je zkoumat a vysvětlit rozdíly a podobnosti názorů klíčových zúčastněných stran a strategie v pečovatelských přístupech v rámci stávajících omezení v širším rámci změn na trhu práce, sociálního státu a hospodářského a obchodního cyklu.

Norské fondy

Díky norským grantům a EHP Grantům Norsko přispívá ke snižování sociální a ekonomické nerovnosti a posílení bilaterálních vztahů s evropskými příjemci těchto grantů. Norsko úzce spolupracuje s EU prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Pro období 2009–14 je příspěvek Norska 1.7 miliard Eur. Granty jsou k dispozici neziskovým organizacím, výzkumným a akademickým institucím a veřejnému a soukromému sektoru v 12 nejmladších členských státech EU, jakož i v Řecku, Španělsku a Portugalsku. Existuje široká spolupráce s několika norskými orgány a tyto aktivity mohou být realizovány až do roku 2016.

Klíčovými oblastmi podpory jsou ochrana životního prostředí a změna klimatu, výzkum a stipendia, občanská společnost, zdraví a děti, rovnost žen a mužů, spravedlnost a kulturní dědictví.

 

DALŠÍ INFORMACE
http://www.eeagrants.org
http://www.norwaygrants.org
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info